دیوان مثنوی ولی اله بایبوردی

خوشا آنان که اقلیم جهانی


تو را دانش مرا دین داد خالق
خوشا جانی که خالق کرد ناطق

چو خواهی در جهان شاداب باشی
به نزد انبیا رهیاب باشی

ببینی خاطرات هستی عشق
در این دنیای خاکی مستی عشق

تو را گویم همیشه شاد باشی
جهان با فرخی را یاد باشی

چه می شد زیستی می داشتم خوش
خوشی می داشتم با زیستی هوش

به مأوا بنگرم بینم ورایی
ورا در مأورا بینم سرایی

خوشا آنان که در دار بقایند
خریدار بقا بعد فنایند

خوشا آنان که پیوسته به نازند
به ناز خود بنازند و نبازند

خوشا آنان که در دنیای باقی
به اعمال سبک رفتند به جایی

خوشا آنان خریدار محب اند
نه تنها حب خریدار حبیب اند

خوشا آنان که اقلیم جهانی
به ایمان متصل رفتند نهانی

خوشا آنان که در مستی ایمان
به خدمت در جهان محبوب ایران

خوشا آنان که بیدار جهان اند
که پیوسته رها از خود نهان اند

خوشا آنان که در خط الی الله
چو والی پر کشیدند سوی الله

خوشا بر تربت پاک رهایان
به نرمی دل بکندند ز آشنایان

ولی جان جان جانان جان چه خواهد
تو را خواهد برد جایی که خواهد


[ بازدید : 15 ]

[ چهارشنبه 23 اسفند 1396 ] [ 8:46 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

ارسال نظر

نام شما :
آدرس وب سایت :
پست الکترونیک :
پیام شما :
کد امنیتی :