دیوان مثنوی ولی اله بایبوردی

محراب سینه خفته نشد در درون خاک


آن روز ژاله را بنگر در ورای خاک
بینی هزار لاله خفته در آن مغاک

یاد آوری برای چه خفتند هم زمان
گویا تر زمان به تو گوید در آن میان

ما خفته ره خط سیریم مردمان
سرخی سینه مان به گلوله بیان جان

محراب سینه خفته نشد در درون خاک
بل زنده شد هزار شهیدی ز قعر پاک

تقوای سینه ها بنگر تا چه حد رفت
پند پدر شنو به پسر داد پند رفت

در ماورای خاک نخفتند شاهدان
این قصه را شنو که چه کردند عابدان


[ بازدید : 14 ]

[ چهارشنبه 23 اسفند 1396 ] [ 9:02 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

ارسال نظر

نام شما :
آدرس وب سایت :
پست الکترونیک :
پیام شما :
کد امنیتی :